Stjrn flagsins 2018 -2019

Efri r f.v. Sigrur Stefana ritari, Jn Gretar gjaldkeri og Anna Kristn mestjrnandi
Neri r f.v. Anna Mara varaformaur ogEiur formaur

Svi