Stjrn flagsins 2019 -2020

Eiur formaur, Anna Mara varaformaur, Anna Kristn ritari, Halldr li mestjrnandi og Jn Gretar gjaldkeri.

Svi